טפסים להורדה

01

ביטוח חקלאי

הודעה על תביעה - נזק פוליסת רכוש

01

הפניקס

הפנייה לבדיקת/ התקנת מיגון ברכב

01

הפניקס

הרשאה לביצוע העברה בנקאית-תגמולי ביטוח

01

שלמה ביטוח

תצהיר על אובדן תעודת חובה

01

שלמה

הצהרה-לא נמסרה תעודת חובה

01

הפניקס

הצהרת מבוטח על נהיגה ברכב הורים

01

הפניקס

בריאות וחיים טופס אמצעי תשלום

01

הפניקס

בריאות וחיים-בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

01

הפניקס

הצטרפות-ביטוח בריאות קבוצתי לחברי ארגון המורים

01

הפניקס

הנחיות להגשת תביעת תרופות

01

הפניקס

הנחיות להגשת תביעת בריאות אמבולטורית

01

הפניקס

הנחיות להגשת תביעת ניתוחים

01

הפניקס

הנחיות להגשת תביעת תאונות אישיות